MAKALELER

Yazılı Basında Tekzip Hakkı Nasıl Kullanılır?
Kişinin şerefi, onuru, insanların gözündeki itibarı, namusu, özel hayatının gizliliği, özel veya mesleki sırları gibi tüm değerleri kişilik hakları kapsamındadır. Bu kişilik haklarına medya yoluyla saldırılması gazete, dergi, internet veya radyo televizyon yoluyla kişi hakkında yayınlar yapılması suretiyle olur.

» Makalenin devamı için lütfen tıklayınız.
Türk Askeri Personeli'ne Tazminat Hakkı
İlki 1949 yılında ABD tarafından Türk Silahlı Kuvvetleri’ne hibe edilen ve aşağıda listesi verilen gemilerde çalışmış, halen hayatta olan ve kanser hastalığına yakalanmış tüm rütbedeki Türk askerlerine tazminat hakkı doğmuştur.

» Makalenin devamı için lütfen tıklayınız.
Kiralananın Tahliyesi İşlemleri İçin Dikkat Edilmesi Gerekenler Nelerdir?
Kiraya veren (alacaklı), ilamsız tahliye takip talebinde, ikinci olarak (kiranın ödenmesinden başka) kiracının tahliyesini (taşınmazı boşaltmasını) isteyebilir. Yani, kiraya veren, ödenmemiş kiranın tahsili için yaptığı ilamsız takip talebinde, kiracıya (ödeme emri ile) tahliye ihtarının da yapılmasını isteyebilir.

» Makalenin devamı için lütfen tıklayınız.
Boşanma Davasında Merak Edilen Sorular ve Cevaplar?
Boşanma davaları genel olarak anlaşmalı boşanma ve çekişmeli boşanma davası şeklinde ikiye ayrılır. Eğer her iki taraf da boşanma ve boşanmanın hukuki sonuçları konusunda anlaştıysa buna anlaşmalı boşanma davası denir.

» Makalenin devamı için lütfen tıklayınız.
Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Yöntemleri Nedir?
Günümüzde bilim ve teknikte yaşanan hızlı gelişmeler, insanlar arasındaki iletişim ve etkileşimi hızla arttırmakta, buna paralel olarak ekonomik ve sosyal ilişkiler de gelişim göstermekte ve çeşitlilik arz etmektedir. Söz konusu hızlı değişim, birçok yeni sorunu da beraberinde getirmekte ve bu durumun bir sonucu olarak da hukuki uyuşmazlıkların çözümünde yeni arayışlara gidilmektedir.

» Makalenin devamı için lütfen tıklayınız.
Apostil Nasıl Alınır?
Lahey Devletler Özel Hukuku Konferansı çerçevesinde hazırlanan ve Türkiye’nin 08/05/1962 tarihinde imzaladığı “Yabancı Resmî Belgelerin Tasdiki Mecburiyetinin Kaldırılması Sözleşmesi” nin onaylanması, 20/06/1984 tarih ve 3028 sayılı Kanunla uygun bulunmuş ve 16/09/1984 tarih ve 18517 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.

» Makalenin devamı için lütfen tıklayınız.
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne Başvuru Prosedürü Nasıl İşler?
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ile güvence altına alınmış olan temel haklarının çiğnenmesinden şikâyetçi olan bireylerin başvurularını belirli koşullar altında değerlendiren bir uluslararası mahkemedir. Uluslararası bir antlaşma olan Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ile Avrupa devletlerinden birçoğu, bireylerin bazı temel haklarına saygı gösterme yükümlülüğü altına girmiştir. Bu haklar, Sözleşme’de ve sadece bazı ülkelerce kabul edilmiş olan, Sözleşme’ye Ek 1, 4, 6, 7 ve 13 numaralı Protokollerde gösterilmiştir.

» Makalenin devamı için lütfen tıklayınız.
Birleşmiş Milletler Kararları'nın Türk Hukuku Bakımından Değerlendirilmesi
Birleşmiş Milletler Antlaşmasının 25 inci maddesinde, Birleşmiş Milletler üyelerinin bu anlaşma uyarınca Güvenlik Konseyinin kararlarını kabul etme ve uygulama konusunda görüş birliğine vardıkları açıklanmıştır. Bu durumda Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararlarının Türk hukuk sistemi açısından kanun hükmünde kabul edilmesi gerektiği sonucuna varılmaktadır.

» Makalenin devamı için lütfen tıklayınız.
İş Kanunu'na Göre İzin, Tatil ve Ücret Nedir?
Teknolojik, ekonomik ve sosyal gelişmeler sonucu çalışma sürelerinin uygulanmasında esneklik sağlanması ihtiyacı doğmuştur. Bu amaca uygun olarak Batı ülkelerinde bu konuda yoğunlaştırılmış iş haftası, çalışılmayan zamanın telafisi, kısa süreli çalışma, fazla çalışma karşılığının zamlı ücret yerine serbest zaman olarak verilmesi gibi uygulama biçimleri ortaya çıkmıştır. 4857 sayılı İş Kanunu da çalışma sürelerinin uygulanmasına yönelik esneklik ihtiyacını büyük ölçüde karşılamaktadır.

» Makalenin devamı için lütfen tıklayınız.
İşe İade Davası Nedir?
İş güvencesi hükümlerine tabi olan işçinin belirsiz süreli iş sözleşmesi, işveren tarafından 4857 sayılı İş Kanunu’nun 18. maddesi kapsamında feshedilmişse ve işçi de bu feshin geçerli bir nedene dayanmadığını iddia ediyorsa, feshin kendisine tebliğ edildiği tarihten itibaren bir aylık süre içinde iş mahkemesinde feshin geçersizliğinin tespitini talep ederek işe iade davası açma hakkına sahiptir. Feshin geçersizliği iddiası ile açılan bu davanın konusu, feshin geçersiz olduğunun tespit edilmesi ve bunun sonucunda da işçinin işe iadesinin sağlanmasıdır.

» Makalenin devamı için lütfen tıklayınız.
İşyerinde Psikolojik Taciz (Mobbing) Bilgilendirme Rehberi
T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından Mayıs 2014 tarihinde “İşyerlerinde Psikolojik Taciz (Mobbıng) Bilgilendirme Rehberi” hazırlanmış ve yayımlanmıştır. Bu rehber hazırlanırken, Türkiye İnsan Hakları Kurumu, Devlet Personel Başkanlığı, Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu, Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu, Hak İşçi Sendikaları Konfederasyonu ve Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu’nun katkılarından yararlanılmıştır. Söz konusu rehberin önemli noktaları Velioğlu Erbay Avukatlık Bürosu tarafından derlenerek bilginize sunulmaktadır.

» Makalenin devamı için lütfen tıklayınız.
Responsibilities of The Carrier in Relation to Loading Operations for The Carriage of Goods
The fourth book of the Turkish Commercial Act ( TTK ) is dedicated to maritime law.

In Turkish maritime law, the concepts of 'owner' and 'carrier' differ from each other. If the owner undertakes to carry, and the bill of lading is issued in the name of the owner, this party will be the carrier.

» Makalenin devamı için lütfen tıklayınız.
Türk Hukuku ve Uluslararası Hukuk Bakımından Satış Sözleşmeleri Nasıl Yapılır?
“Uluslararası Ticaret” farklı ülkelerde ikametgahı, iş merkezi veya mutad meskeni olan ya da farklı devletlerin vatandaşlığına sahip olan gerçek ve tüzel kişiler arasındaki mal ve hizmet değişimini ifade eder. Bu kapsamda karşımıza öncelikle satıcı ve alıcı kavramları çıkmaktadır. Satıcının asli görevi mal veya hizmeti sözleşme şartlarına uygun olarak alıcıya sunmak, alıcının görevi ise mal veya hizmetin bedelini satıcıya ödemektedir. Uluslararası ticari ilişkilerin ilk aşamasında satıcı ile alıcı aralarında görüşerek belli bir malın (hizmetin) alışverişinin yapılması hususunda niyetlerini ortaya koymaktadırlar.

» Makalenin devamı için lütfen tıklayınız.
4857 sayılı İş Kanunu'nun İngilizce Tercümesi
ARTICLE 1. - The purpose of this Act is to regulate the working conditions and work-related rights and obligations of employers and employees working under an employment contract.

With the exception of those cited in Article 4, this Act shall apply to all the establishments and to their employers, employer’s representatives and employees, irrespective of the subject matter of their activities.

» Makalenin devamı için lütfen tıklayınız.
Her Türlü Sorunuz İçin Bizi Arayın : 0(216) 510 67 90

Kordonboyu Mah. Çiçeksuyu Sk. No: 1/92
Kartal / İSTANBUL


Bizi Arayın: 0(216) 510 67 90

Sosyal Medya'da Biz

Google Harita

Adınız Soyadınız

İletişim Numaranız

Mesajınız