FAALİYET ALANLARI

Ticaret ve Şirketler Hukuku

Velioğlu Erbay Avukatlık Bürosu, ticaret hukuku alanında şirketlerin ihtiyaç duyabileceği her türlü hukuki hizmeti sağlamaktadır. Yabancı yatırımcıların Türkiye'deki hukuki danışmanlıklarını yapmak, bu yatırımlar kapsamında ortaklık anlaşmaları hazırlamak ve bu şirketlerin kurulması aşamasında gerekli hukuki desteği vermek, Türk şirketlerinin yabancı ülkelerdeki yatırımları ile ilgili her türlü hukuki konuda danışmanlık yapmak, hukuk büromuzun faaliyet alanına girmektedir.

Velioğlu Erbay Avukatlık Bürosu, ticaret ve şirketler hukuku alanlarında, yerinde inceleme yaparak firmaların eksik olduğu konuları tespit etmekte ve sonuca göre ihtiyaçlarını belirleyerek hukuki risk analizleri yapmaktadır. Bu analizler neticesinde tespit edilen, hukuki riskler ile ilgili gerekli tüm çalışmalar hukuk büromuz tarafından yapılarak, bu hukuki risklerin ortadan kaldırılması sağlanmaktadır.

Hukuk büromuz, ticaret ve şirketler hukuku alanlarında uzmanlaşmış ekibi ile aşağıda belirtilen alanlarla sınırlı olmamak üzere avukatlık hizmeti vermektedir:

 • Gümrük davaları
 • İthalatta haksız rekabetin önlenmesi davaları
 • Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanun'dan doğan davalar
 • Uluslararası tahkim yollarına başvuru ve sorunların tahkim yolu ile çözülmesi
 • Uluslararası ticari sözleşmelerden doğan davaların yetkili mahkemelerde çözümü
 • Ticari şirketlerin alım ve satımı
 • Hisse devir işlemleri, şirket devir ve birleşmeleri
 • Ortaklık sözleşmeleri
 • Kıymetli evrak hukuku
 • Haksız rekabet
 • Uluslararası distribütörlük anlaşmaları
 • İmtiyaz, bayilik, acentelik sözleşmeleri
 • Kredi anlaşmaları
 • Sermaye artırımları ve azaltılması işlemleri
 • Hisse senetleri ve tahvilleri ile ilgili işlemler
 • Yurtdışı alacak takibi
 • Yurtdışı yatırım danışmanlığı
 • Sözleşmelerin talep edilen dilde hazırlanması
 • Uluslararası sözleşmelerin hazırlanması, denetlenmesi ve yorumlanması
 • Yabancı dildeki sözleşmelerin hukuk tekniğine uygun olarak tercüme edilmesi
 • Hukuk büromuzun, müvekkilerine sağladığı ve kapsamı yukarıda belirtilen avukatlık hizmetlerinin yanında şirketlere de düzenli hukuki danışmanlık hizmeti vermektedir. Bu kapsamda şirketlere verdiğimiz danışmanlık hizmetleri aşağıdaki gibidir:

 • Şirketler'in faaliyet alanlarına ilişkin olarak çalışanları tarafından yazılı ya da sözlü şekilde hukuk büromuza yöneltilen hukuki sorulara, en kısa sürede yazılı ya da sözlü cevap verilmesi ve bunlara ilişkin mütalaaların hazırlanması
 • Şirketler'in üçüncü kişilerle imzalayacağı sözleşmelerin, hukuk büromuz tarafından incelenmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, gerekli hukuki görüş ve önerilerin paylaşılması suretiyle ileride doğması muhtemel hukuki uyuşmazlıkların/risklerin en az düzeye çekilmesi
 • Şirketler'e karşı açılacak ve/veya Şirketler tarafından 3. kişiler aleyhine açılacak davalarda ve icra takiplerinde, Şirketler'in mahkemeler ve icra müdürlükleri nezdinde hukuki temsilinin sağlanması ve tüm sürecin takibinin yapılması
 • Şirketler'in faaliyet alanları ile ilgili mevzuat değişikliklerinin güncel olarak takibi ve Şirketler'in konu değişiklikler hakkında bilgilendirilmesi
 • Alacağın ihtilaflı olduğu hallerde alacağın sulh yoluyla tahsil edilmesi için gerekli olan girişimlerin yapılması, alacağın yapılandırılmasına ilişkin sözleşmelerin hazırlanması ve incelenmesi
 • Şirketler ile ticari ilişki içinde olan 3. kişilere gönderilecek ihtarnamelerin düzenlenmesi ve 3. kişiler tarafından Şirketler'e gönderilen ihtarnamelere cevap verilmesi


Hukuk büromuzda görev alan her bir Ticaret Avukatı ve Şirket Avukatı, Ticaret Hukuku ve Şirketler Hukuku alanlarında büyük tecrübe sahibidir.
Her Türlü Sorunuz İçin Bizi Arayın : 0(216) 510 67 90

Kordonboyu Mah. Çiçeksuyu Sk. No: 1/92
Kartal / İSTANBUL


Bizi Arayın: 0(216) 510 67 90

Sosyal Medya'da Biz

Google Harita

Adınız Soyadınız

İletişim Numaranız

Mesajınız