FAALİYET ALANLARI

Basın ve Medya Hukuku

Velioğlu Erbay Avukatlık Bürosu, basın ve medya hukuku ile ilgili olarak basın/yayın yoluyla işlenen suçlar ve bu yolla kişilik haklarına yapılan saldırılar neticesinde açılacak maddi ve manevi tazminat davaları ile Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'na yapılacak şikayet ve ihbarlar kapsamında ilgili mevzuattan doğan her türlü dava ve icra takibi hizmetlerini sunmaktadır.

Bilindiği üzere basın ve medyanın uyacağı kurallar genel olarak 3984 Sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayınları Hakkında Kanun çerçevesinde düzenlenmiştir. Bu Kanun'da ana hatları ile radyo ve televizyonların uymakla yükümlü oldukları yayın ilkeleri, bu ilkeler çerçevesinde yayın yapılıp yapılmadığını kontrol edecek Radyo Televizyon Üst Kurulu, bu kurulun yapısı ve işleyişi, radyo televizyon kurumlarının kuruluş şartları ve yapıları, yayınların düzenlenmesi, reklam yayınlama kuralları, seçim dönemlerindeki yayınlara ilişkin özel kurallar ve bu kurallara uymamanın yaptırımları düzenlenmiştir.

Yazılı medyaya ilişkin kurallar ise 5187 sayılı Basın Kanunu ile düzenlenmiştir. Bu Kanun'da basın özgürlüğü, yayınlarda bulunması gereken zorunlu bilgiler, yayın beyannamesine ilişkin kurallar, yayınlardan kimlerin sorumlu olacakları, düzeltme ve cevap hakkı, basın yoluyla işlenen suçlardaki bazı usul kuralları düzenlenmiştir. Bu kanunlar basın ve medya hukuku açısından özel nitelik taşımaktadır. Medeni Kanun, Borçlar Kanunu, Ceza Kanunu ve İdari Yargılama Usulü Kanunu ise genel nitelik taşıyan kanunlar olduğundan basın ve medya hukuku bakımından ayrıca uygulama alanı bulacaktır.

Hukuk büromuz, basın ve medya hukuku alanında uzmanlaşmış ekibi ile aşağıda belirtilen alanlarla sınırlı olmamak üzere danışmanlık ve avukatlık hizmeti vermektedir:

  • Televizyon ve radyo kanallarına hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti verilmesi
  • Yazılı ve görsel yayınlar nedeni ile açılmış maddi ve manevi tazminat davalarının takibi
  • Hakaret, iftira, onur kırıcı yayınlara karşı hukuki danışmanlık yapılması
  • Medya hukukuyla ilgili sözleşmelerin hazırlanması
  • Yazılı veya görsel basın yoluyla işlenen suçların ve kişilik haklarının ihlali durumunun araştırılması ve tespiti


Hukuk büromuzda görev alan her bir Basın ve Medya Avukatı, Basın ve Medya Hukuku alanlarında büyük tecrübe sahibidir.
Her Türlü Sorunuz İçin Bizi Arayın : 0(216) 510 67 90

Kordonboyu Mah. Çiçeksuyu Sk. No: 1/92
Kartal / İSTANBUL


Bizi Arayın: 0(216) 510 67 90

Sosyal Medya'da Biz

Google Harita

Adınız Soyadınız

İletişim Numaranız

Mesajınız