FAALİYET ALANLARI

İş Hukuku

Velioğlu Erbay Avukatlık Bürosu, iş hukuku alanında işçi ile işveren arasında yazılı veya sözlü olarak ortaya çıkabilecek ve/veya iş akdinden doğabilecek her türlü uyuşmazlık kapsamında müvekkillerine hukuki danışmanlık hizmeti sağlamaktadır.

Velioğlu Erbay Avukatlık Bürosu, müvekkillerinin iş hukukundan kaynaklanan bireysel ve/veya kurumsal ihtiyaçları doğrultusunda çalışarak; işçi ve işveren arasında imzalanacak sözleşmelerin düzenlenmesi, müzakere edilmesi, bu sözleşmelerin feshi, yıllık ücretli izinlerin kullandırılması, fazla mesai ücretleri ve işçilik alacaklarının hesaplanması bakımından doğacak ihtilafların giderilmesi, iş kazaları ve meslek hastalıklarından doğan davaların takibi ile işyerindeki sağlık ve güvenlik uygulamaları kapsamında mevzuattan doğan yükümlülüklerin yerine getirilmesi konusunda müvekkillere destek sağlanması gibi birçok konuda hizmet vermektedir.

Hukuk büromuz, iş hukuku alanında uzmanlaşmış ekibi ile aşağıda belirtilen alanlarla sınırlı olmamak üzere danışmanlık ve avukatlık hizmeti vermektedir:

 • İşveren bakımından işe alım prosedürünün hukuki alt yapısının oluşturulması
 • İşyeri iç yönetmeliği, işyeri disiplin yönetmeliği, gizlilik ve rekabet etmeme sözleşmelerinin düzenlenmesi
 • İş sözleşmelerinin düzenlenmesi ve yargı kararları ışığında bu sözleşmelerin güncellenmesi
 • Her bir olaya özgü tutanak, savunma yazıları, ihtar ve fesih bildirimlerinin hazırlanması
 • İş Kanunu ve sair mevzuattan doğan tüm yükümlülüklerle ilgili ve uygulamaya ilişkin eğitim hizmetlerinin sunulması
 • Sendikal faaliyetler ile ilgili sorunların çözümü; toplu iş sözleşmelerinin hazırlanması ve ilgili müzakere sürecinin yürütülmesi
 • İş ve sosyal güvenlik hukuku kapsamında dava öncesi, dava süreci ve dava sonrasında gerekli araştırmaların yapılarak her türlü uyuşmazlığın çözümü
 • İş sağlığı ve güvenliğine yönelik düzenlemelerin işyerlerine uygulanması
 • İşçi bakımından işe iadeye, maddi ve manevi tazminata, mobbinge, iş kazası ve meslek hastalığına, kıdem ve ihbar tazminatı ile diğer işçilik alacaklarının tahsiline ilişkin davaların ve iş mahkemelerindeki diğer her türlü davanın takibi
 • Sosyal Güvenlik Mevzuatı'ndan doğan uyuşmazlıklar ile ilgili olarak açılan davaların takibi
 • İş kazası nedeniyle gerek Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından ikame edilen rücuen tazminat davaları gerekse gerçek kişiler tarafından ikame edilen maddi/manevi tazminat davalarının takibi, sonuçlandırılması ve sulhen çözümlenmesi hususunda hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti verilmesi


Hukuk büromuzda görev alan her bir İş Avukatı, İş Hukuku alanında büyük tecrübe sahibidir.
Her Türlü Sorunuz İçin Bizi Arayın : 0(216) 510 67 90

Kordonboyu Mah. Çiçeksuyu Sk. No: 1/92
Kartal / İSTANBUL


Bizi Arayın: 0(216) 510 67 90

Sosyal Medya'da Biz

Google Harita

Adınız Soyadınız

İletişim Numaranız

Mesajınız