FAALİYET ALANLARI

İcra ve İflas Hukuku

Her türlü icra ve iflas işlemlerinin uygulanmasında İstanbul başta olmak üzere tüm Türkiye genelinde tecrübe sahibi olan Velioğlu Erbay Avukatlık Bürosu, icra ve iflas hukuku işlemlerinin ve davalarının takibi ile alacak tahsili, haciz, rehin, ipotek vb. işlemlerin yapılması, borçlu ve alacaklı lehine toplantılara iştirak edilmesi, iflasın ertelenmesi davaların hazırlanması ve takibi konularında şirketlere, kurumlara ve şahıslara danışmanlık ve avukatlık hizmeti sunmaktadır.

İstanbul Anadolu Yakası’nın Kartal ilçesinde faaliyet gösteren hukuk büromuzda çalışan her bir icra ve iflas hukuku avukatı, icra ve iflas hukuku alanında büyük tecrübe sahibi olup, hukuksal yollara başvurmadan önce diğer tüm hukuki çözüm alternatiflerini müvekkillerine sunmaktadır. İcra ve iflas hukuku avukatlarımız; hukuki takiplerin gerçekleştirilmesi, mezkur takipler neticesinde tahsilatların yapılması, kira ve diğer alacakların tahsili, kiracının tahliyesinin sağlanması ve ekonomik sıkıntı içinde olan şirketlere iflasın ertelenmesi yoluyla hukuki destek verilmesi alanlarında da aktif olarak faaliyet göstermektedir.

İcra ve iflas hukuku ile ilgili olarak hukuk büromuz tarafından sunulan bazı hizmetler aşağıdaki gibidir:

 • İlamlı, ilamsız, kambiyo senetlerine dayalı (bono, çek, poliçe) icra takiplerinin hazırlanması ve takibi
 • Konut, site, apartman aidat alacakları ile kira alacaklarının ve diğer her türlü alacağın icra kanalıyla tahsili
 • Haciz işlemlerinin gerçekleştirilmesi
 • Borca ve takibe itiraz işlemlerinin yapılması
 • İtirazın kaldırılması davaları, karşılıksız çek davaları, iflas davaları, iflasın ertelenmesi davaları, ihalenin feshi davaları, ihtiyati haciz davaları, itiraz ve itirazın iptali davaları, istirdat davaları, menfi tespit davaları, tasarrufun iptali davaları, yedieminliği suistimal davaları, icra ceza davaları ve icra mahkemesinin görev alanına giren diğer tüm davaların açılması ve takibi
 • İcra ihalelerine katılma
 • İflas masasına alacağın kaydettirilmesi
 • İyileştirme projesinin düzenlenmesi
 • Kambiyo senetlerinin düzenlenmesi
 • Konkordato anlaşmalarının düzenlenmesi
 • Mahcuz malların satış işlemlerinin düzenlenmesi
 • Şirketlerin iflas prosedürünün denetlenmesi ve düzenlenmesi
 • Şirketlerde borca batıklık durumunun denetlenmesi


Hukuk Büromuz, gerçek ve tüzel kişilerin icra ve iflas hukukuna ilişkin her türlü hukuki işlemlerini gerçekleştirdiği gibi tüzel kişilerin de borçlarının ve işletme modellerinin yeniden yapılandırılması, iflas erteleme işlemleri ve karşı alacaklılar yönünden hukuki yolların kullanımı konularında da hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti sunmaktadır.

Hukuk büromuzda görev alan her bir İcra İflas Avukatı, İcra İflas Hukuku alanında büyük tecrübe sahibidir.
Her Türlü Sorunuz İçin Bizi Arayın : 0(216) 510 67 90

Kordonboyu Mah. Çiçeksuyu Sk. No: 1/92
Kartal / İSTANBUL


Bizi Arayın: 0(216) 510 67 90

Sosyal Medya'da Biz

Google Harita

Adınız Soyadınız

İletişim Numaranız

Mesajınız